Om

Jag heter Ivana Eklund och bor i Eskilstuna. Jag är sfi-lärare.

Filmer och uppgifter som finns här har jag gjort för mina egna sfi-elever på kurs A och B. Om du är sfi-elev eller sfi-lärare får du gärna använda materialet.

Välkommen!