Lyssna på ett samtal

Lyssna på det här samtalet. Svara sedan på frågorna.

Nyheter 16-07-12

Lyssna på nyheten. Du kan lyssna flera gånger. Svara sedan på frågorna.
NYHETEN 16-07-12

Nyheter: 16-09-02

Lyssna på nyheten. Du kan lyssna flera gånger. Svara sedan på frågorna.
NYHETEN 16-09-02

Ringa vårdcentralen

image-1

Så här gör du för att ringa vårdcentralen och boka tid. Titta, lyssna och säg efter. Träna på ord och fraser som du hör i filmen.

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Nyheter: 17-01-04

Lyssna på nyheten. Du kan lyssna flera gånger. Svara sedan på frågorna.
NYHETEN 17-01-04

På torget (filmer för sfi)

Titta på en film åt gången, gärna flera gånger.
Lyssna, säg efter och skriv upp nya ord och fraser.

 

I tvättstugan

På kaféet

På akuten

På bussen

I butiken

På lekplatsen

På förskolan

På parkbänken

På biblioteket

 

(Om materialet: Filmerna är ett undervisningsmaterial för SFI studieväg 1, kurs A och B.
Filmerna var tidigare en del av sfi-materialet ”På torget” (Bok & Webb, 2005) men läromedlet har utgått. Publicering av filmerna på youtube sker med godkännande av en av författarna (Jenny Hostetter.)