0-100

Träna på att räkna från 0 till 100.

Lyssna, säg efter. Lär dig alla tal. Säg först och lyssna sedan för att kontrollera att du räknar rätt. Skriv alla tal på ett papper med en penna. Läs alla tal igen.

 

Diktamen: Titta, lyssna, säg efter, läs. Skriv.