Adress – att skriva

Vad är en adress?
Hur ska man skriva en adress?
Titta på filmen. Lyssna. Säg efter. Skriv sedan din adress på ett papper.

Träna på nya ord: Lyssna, läs och skriv!

en adress, flera adresser
ett kuvert, flera kuvert
ett frimärke, flera frimärken
ett brev, flera brev
ett förnamn
ett efternamn
ett namn, flera namn
en gata, flera gator
en gatuadress
ett postnummer
ett nummer, flera nummer
en ort, flera orter
skicka – skickar – skickade
Jag skickar ett brev till kommunen.

en brevlåda, flera brevlådor

004

en brevlåda

HÄR är en uppgift.