På torget (filmer för sfi)

Titta på en film åt gången, gärna flera gånger.
Lyssna, säg efter och skriv upp nya ord och fraser.

 

I tvättstugan

På kaféet

På akuten

På bussen

I butiken

På lekplatsen

På förskolan

På parkbänken

På biblioteket

 

(Om materialet: Filmerna är ett undervisningsmaterial för SFI studieväg 1, kurs A och B.
Filmerna var tidigare en del av sfi-materialet ”På torget” (Bok & Webb, 2005) men läromedlet har utgått. Publicering av filmerna på youtube sker med godkännande av en av författarna (Jenny Hostetter.)